Polityka prywatności

Nasza firma zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ochrona prywatności użytkowników. Niniejsza polityka prywatności dotyczy sposobu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych użytkowników witryny Everycar (zwanej dalej „Stroną”).

Informacje gromadzone podczas nawigacji strony

Podczas korzystania z Everycar nasze serwery mogą pośrednio i automatycznie rejestrować informacje dotyczące wizyty, w tym historię przeglądanych stron internetowych, datę i godzinę przesłania żądania i typ przeglądarki. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia i personalizacji doświadczenia naszych użytkowników podczas wyszukiwania ogłoszeń, zwiększenia przydatności usług i podnoszenia ich jakości.

Dane osobowe podawane przez użytkowników

Na ogół, korzystanie z naszej Strony nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jednakże, w przypadku niektórych usług, możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail. Dane tego typu są używane tylko i wyłącznie w celu świadczenia pełnego zakresu usług i umożliwienia użytkownikowi dostępu do pełnej informacji, wysyłania powiadomień e-mailowych o nowych ogłoszeniach, a także na potrzeby administracji systemu i w celu podniesienia jakości Strony. Każda wiadomość e-mail zawiera instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania takich powiadomień w przyszłości.

Udostępnianie danych osobowych

Nasza firma nie udostępnia danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyraził na to zgodę. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której użytkownik wysyła zapytanie do sprzedawcy za pośrednictwem email, korzystając z naszej Strony.
W pewnych okolicznościach, np. przejęcie, połączenie lub dowolna forma sprzedaży firmy Everycar możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkowników instytucjom rządowym lub osobom trzecim. W takim przypadku instytucja ta będzie posiadała dane osobowe użytkownika zgromadzone przez Everycar i zostaną one objęte niniejszą Polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

W celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, Everycar stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zależne od stopnia poufności informacji. Niemniej jednak, nie możemy całkowicie wykluczyć ryzyka związanego z bezpieczeństwem i prywatnością danych osobowych i nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza naszą kontrolą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie lub przesłane na adres e-mail podany przez użytkownika.

Pytania?

W przypadku pytań lub sugestii, prosimy o kontakt